De Voorschotense Paardenmarkt en Dierenwelzijn.

De laatste jaren is er regelmatig discussie over de wenselijkheid van paardenmarkten in relatie tot het welzijn van deze dieren. Sommigen pleiten zelfs voor het geheel verbieden van dergelijke evenementen.

Het bestuur van de Paardenmarkt Voorschoten is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die zij als vergunninghouder van de Paardenmarkt heeft. En daarmee voor het welzijn van de aangevoerde paarden en pony’s. Het bestuur laat zich hierbij leiden door het Protocol Welzijn Paardenmarkten. Dit Protocol is opgesteld door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in samenwerking met de grote Paardenmarkten van Elst, Hedel en Zuid Laren. De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. Het eerste Protocol is opgesteld in  2011 en onlangs, op basis van uitvoerige gesprekken van de RDA met organisatoren van paardenmarkten en de betreffende gemeenten alsmede een landelijke enquête, geactualiseerd.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Er is een controle bij de aanvoer van elk paard door een dierenarts. Paarden met verwondingen, tekenen van verwaarlozing en/of mogelijk infectieuze ziekten worden niet toegelaten;
  • Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, met uitzondering van paarden die legaal gecoupeerd zijn (van vóór 1/12/2016);
  •  Verplichte watervoorzieningen en minimaal eens per 2 tot 4 uur gericht water aanbieden, bij warm weer frequenter;
  • Alle paarden hebben voortdurend de beschikking over ruwvoer van goede kwaliteit en de paarden moeten regelmatig de gelegenheid hebben te eten;
  •  De paarden gaan en staan op een geschikte niet gladde ondergrond en de aanbindplaats dient vlak te zijn en vrij van obstakels;
  •  De paarden en pony’s dienen op een voor het dier veilige manier aangebonden te zijn. Niet halstermakke paarden zijn niet toegestaan;
  • De paarden mogen niet langer dan acht uur achter elkaar aangebonden staan. Om beweging mogelijk te maken dient een uitloopmogelijkheid in de nabijheid van de paardenmarkt aanwezig te zijn (bijv. monsterbaan).
  • De paarden moeten voldoende worden afgeschermd van potentiële risicofactoren (luidruchtige mensen, ruwe omgang bezoekers en de dreiging van fysiek contact tussen paarden) die onrust kunnen veroorzaken dan wel tot vluchtgedrag leiden;
  • Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zichzelf, andere paarden of bezoekers moeten van de markt worden verwijderd of apart worden gezet.

Het bestuur onderschrijft  deze aanbevelingen volledig. Indien we kijken naar de wijze waarop de Paardenmarkt in Voorschoten is georganiseerd dan is dit altijd in overeenstemming met deze aanbevelingen. De kermis is op zodanige  afstand dat de paarden en pony’s geen last hebben, er is voldoende water, dieren staan op een niet gladde ondergrond met voldoende tussenruimte, de duur van de markt is acceptabel en een dierenarts is aanwezig voor de keuring van de paarden en pony’s.

De RDA tenslotte is van mening, dat mits aan de aanbevelingen wordt voldaan, een paardenmarkt niet hoeft te worden ontkoppeld van het publieksevenement (kermis, braderie e.d.).

Het bestuur realiseert zich evenwel dat mensen die niet overtuigd willen worden helaas door niemand overtuigd kunnen worden en zich zullen blijven afzetten tegen het fenomeen paardenmarkten. Ieder ander is tijdens de Voorschotense Paardendagen van harte welkom op de Paardenmarkt van 30 juli 2022.